ARPAD

W Zakładzie Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. kwestie przestrzegania przepisów RODO, z racji charakteru wykonywanych usług, są objęte szczególnym priorytetem. Część świadczonych przez firmy usług polega na ewidencjonowaniu akt osobowych, dokumentacji płacowej czy innej dokumentacji zawierającymi dane osobowe. Jest ta praca objęta szczególną uwagą, jak i zasadami podczas jej wykonywania.

Pełni obowiązki powołany … Inspektor Ochrony Danych. W firmie obowiązuje zatwierdzona od … Polityka Ochrony Danych Osobowych (podlinkować pdf. z plikiem). Pracownicy firmy zostali zaznajomieni z jej treścią i przeszkoleni w jej stosowaniu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem: adresu e-mail, pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie. (dane do kontaktów w odpowiedniej zakładce na stronie).

W związku z prowadzoną działalnością Administrator pracuje z danymi osobowymi zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość opracowywanych danych, o celu i podstawie prawnej pracy nad nimi. Administrator dba o to, by dane były opracowywane tylko w zakresie wskazanym w umowie, i tylko podczas okresu, jej trwania. Pracując z danymi, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność, poprzez stosowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych. W celu zabezpieczenia tych danych stosowane jest min. przechowywanie ich na szyfrowanych nośnikach danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu zleceniodawcę, którego dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Np. przy pisemnym wniosku o udostępnienie kopi dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracownika, którego dokumenty osobowo-płacowe są przechowywane na mocy umów o przechowalnictwo. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju umowy.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
RODO
W Zakładzie Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. kwestie przestrzegania przepisów RODO, z racji charakteru wykonywanych usług, są objęte szczególnym priorytetem. Część świadczonych przez firmy usług polega na ewidencjonowaniu akt osobowych, dokumentacji płacowej czy innej dokumentacji zawierającymi dane osobowe. Jest ta praca objęta szczególną uwagą, jak i zasadami podczas jej wykonywania.

Pełni obowiązki powołany … Inspektor Ochrony Danych. W firmie obowiązuje zatwierdzona od … Polityka Ochrony Danych Osobowych (podlinkować pdf. z plikiem). Pracownicy firmy zostali zaznajomieni z jej treścią i przeszkoleni w jej stosowaniu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem: adresu e-mail, pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie. (dane do kontaktów w odpowiedniej zakładce na stronie).

W związku z prowadzoną działalnością Administrator pracuje z danymi osobowymi zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość opracowywanych danych, o celu i podstawie prawnej pracy nad nimi. Administrator dba o to, by dane były opracowywane tylko w zakresie wskazanym w umowie, i tylko podczas okresu, jej trwania. Pracując z danymi, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność, poprzez stosowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych. W celu zabezpieczenia tych danych stosowane jest min. przechowywanie ich na szyfrowanych nośnikach danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu zleceniodawcę, którego dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Np. przy pisemnym wniosku o udostępnienie kopi dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracownika, którego dokumenty osobowo-płacowe są przechowywane na mocy umów o przechowalnictwo. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju umowy.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
RODO

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ORION" Spółka z o. o. w upadłości w Tarnowskich Górach
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZONOVA" Spółka z o. o. w upadłości w Katowicach
                                                                                                                                                                                                               

Firma "FALA" Sp. z o. o. Delikatesowe Przetwory z Ryb w upadłości w Chrzanowie
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 5 w upadłości w Katowicach
                                                                                                                                                                                                               

UNIVEX S.A. w upadłości w Krakowie (również akta UNIVEX Sp. z o. o. i UNIVEX Co)
                                                                                                                                                                                                               

SETUZA Poland Sp. z o. o. w likwidacji w Rudzie Śląskiej
                                                                                                                                                                                                               

Regionalne Towarzystwo Leasingowe Spółka z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

Krakowska Spółka Spedycyjna KRAK-SPED Spółka z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "NOWER" Spółka z o. o. w upadłości w Rybniku
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Melioracji i Rekultywacji "EKOWODBUD" Spółka z o  o. w likwidacji w Będzinie
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "ARMCO" Sp. z o. o. w upadłości w Siemianowicach Śląskich
                                                                                                                                                                                                               

Zakład Robót Górniczych "BUDEXPOL" Sp. z o. o. w likwidacji w Częstochowie
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "HUTNIK" Sp. z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

Energetyczno-Górnicze Przedsiębiorstwo Finansowe S. A. w upadłości w Chorzowie
                                                                                                                                                                                                               

Przesiębiorstwo Wielobranżowe "MEBEL-CYROŃ" s. j. w upadłości w Rudzie Śląskiej
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne "ELEKTRO-STER" w upadłości w Raciborzu
                                                                                                                                                                                                               

Handlowa Spółdzielnia Spożywców "INOWA" w likwidacji w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

"RYMAR" Chętnik i Król spółka jawna w likwidacji w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

CALSONIC KANSEI Poland  Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                                                                                               

HFHN MACHINES Sp. z o. o. w upadłości w Wyrach
                                                                                                                                                                                                               

NOVUM sp. z o. o. w upadłości w Zabrzu
                                                                                                                                                                                                               

Zakład Usługowo-Handlowy "TRAMSMECH" Sp. z o. o. w likwidacji w Chrzanowie
                                                                                                                                                                                                               

Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "Zgoda" w likwidacji w Będzinie
                                                                                                                                                                                                               

"Sol-Bol" Sp. z o. o. w likwidacji w Bukownie
                                                                                                                                                                                                               

Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach
                                                                                                                                                                                                               

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji w  Wolbromiu
                                                                                                                                                                                                               

P.T.H.U "TRANSBUD-OLKUSZ" Sp. z o. o. w likwidacji w Olkuszu
                                                                                                                                                                                                               

REMCO Sp. z o. o. w likwidacji w Trzebini
                                                                                                                                                                                                               

PT-U-H "AGRA-TRANS" sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach
                                                                                                                                                                                                               

SCAFTECH Sp. z o. o. w likwidacji w Siemianowicach Śąskich
                                                                                                                                                                                                               

JOPEX Zakład Produkcyjny Franciszek Jopek  w Zabrzu
                                                                                                                                                                                                               

JOPEX Sp. z o. o. w upadłości w Zabrzu
                                                                                                                                                                                                               

APOLLO Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOM Sp. z o. o w upadłości w Krakowie
                                                                                                                                                                                                               

"Ecosystem BP" Sp. z o. o. w Katowicach ul. Brzozowa 50
                                                                                                                                                                                                               

"GiGa" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Płazie ul. Sobieskiego 43
                                                                                                                                                                                                               

GAMBUD S. A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie  ul. Kamienna 10
                                                                                                                                                                                                               

BESKID Sp. z o. o.  Grupa Producentów Owoców i Warzyw w upadłości likwidacyjnej w Zegartowicach
                                                                                                                                                                                                               

Fabryka Ceramiki Budowlanej   Wacław Jopek w Bytomiu ul. Łokietka 10
                                                                                                                                                                                                               

Mixtum-Bud Sp. z o. o. w upadłości ; Kraków ul. Bronowicka 38/5
                                                                                                                                                                                                               

MOSTY CHRZANÓW Sp. z o. o.  W upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie
                                                                                                                                                                                                               

SERWIS TECHNICZNY Sp. z o. o. w likwidacji w Wolbromiu
                                                                                                                                                                                                               

EUROVIA SERWIS/ TARMAC POLSKA Sp. z o. o. w likwidacji, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
                                                                                                                                                                                                               

EUROVIA Sp. z o. o w Mysłowicach/ TEPOL Sp. z o. o w Warszawie/ EUROVIA SP. z o. o. w likwidacji w Bielanach Wrocławskich
                                                                                                                                                                                                               

GASTROMAR Sp. z o. o.  w upadłości likwidacyjnej w Limanowej
                                                                                                                                                                                                               

OGNISKO Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ZAMEK"  w likwidacji w Rabsztynie
                                                                                                                                                                                                               

Janusz Kasieczko w wpadłości likwidacyjnej w Zakopanem
                                                                                                                                                                                                               

BrilliantModule Sp. z o. o. w upadłości w Skawinie

Wykaz zlikwidowanych firm, których dokumentacja osobowa i płacowa jest przechowywana w naszym archiwum depozytowym
Przechowalnictwo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ORION" Spółka z o. o. w upadłości w Tarnowskich Górach
                                                                    

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZONOVA" Spółka z o. o. w upadłości w Katowicach
                                                                   

Firma "FALA" Sp. z o. o. Delikatesowe Przetwory z Ryb w upadłości w Chrzanowie
                                                                   

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 5 w upadłości w Katowicach
                                                                    

UNIVEX S.A. w upadłości w Krakowie (również akta UNIVEX Sp. z o. o. i UNIVEX Co)
                                                                    

SETUZA Poland Sp. z o. o. w likwidacji w Rudzie Śląskiej
                                                                    

Regionalne Towarzystwo Leasingowe Spółka z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                    

Krakowska Spółka Spedycyjna KRAK-SPED Spółka z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                   

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "NOWER" Spółka z o. o. w upadłości w Rybniku
                                                                    

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Melioracji i Rekultywacji "EKOWODBUD" Spółka z o  o. w likwidacji w Będzinie
                                                                    

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "ARMCO" Sp. z o. o. w upadłości w Siemianowicach Śląskich
                                                                    

Zakład Robót Górniczych "BUDEXPOL" Sp. z o. o. w likwidacji w Częstochowie
                                                                    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "HUTNIK" Sp. z o. o. w upadłości w Krakowie
                                                                    

Energetyczno-Górnicze Przedsiębiorstwo Finansowe S. A. w upadłości w Chorzowie
                                                                    

Przesiębiorstwo Wielobranżowe "MEBEL-CYROŃ" s. j. w upadłości w Rudzie Śląskiej
                                                                    

Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne "ELEKTRO-STER" w upadłości w Raciborzu
                                                                    

Handlowa Spółdzielnia Spożywców "INOWA" w likwidacji w Krakowie
                                                                    

"RYMAR" Chętnik i Król spółka jawna w likwidacji w Krakowie
                                                                    

CALSONIC KANSEI Poland  Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                    

HFHN MACHINES Sp. z o. o. w upadłości w Wyrach
                                                                    

NOVUM sp. z o. o. w upadłości w Zabrzu
                                                                    

Zakład Usługowo-Handlowy "TRAMSMECH" Sp. z o. o. w likwidacji w Chrzanowie
                                                                    

Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "Zgoda" w likwidacji w Będzinie
                                                                    

"Sol-Bol" Sp. z o. o. w likwidacji w Bukownie
                                                                    

Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach
                                                                    

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji w  Wolbromiu
                                                                    

P.T.H.U "TRANSBUD-OLKUSZ" Sp. z o. o. w likwidacji w Olkuszu
                                                                    

REMCO Sp. z o. o. w likwidacji w Trzebini
                                                                    

PT-U-H "AGRA-TRANS" sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach
                                                                    

SCAFTECH Sp. z o. o. w likwidacji w Siemianowicach Śąskich
                                                                    

JOPEX Zakład Produkcyjny Franciszek Jopek  w Zabrzu
                                                                    

JOPEX Sp. z o. o. w upadłości w Zabrzu
                                                                    

APOLLO Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
                                                                    

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOM Sp. z o. o w upadłości w Krakowie
                                                                    

"Ecosystem BP" Sp. z o. o. w Katowicach ul. Brzozowa 50
                                                                    

"GiGa" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Płazie ul. Sobieskiego 43
                                                                    

GAMBUD S. A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie  ul. Kamienna 10
                                                                    

BESKID Sp. z o. o.  Grupa Producentów Owoców i Warzyw w upadłości likwidacyjnej w Zegartowicach
                                                                    

Fabryka Ceramiki Budowlanej   Wacław Jopek w Bytomiu ul. Łokietka 10
                                                                    

Mixtum-Bud Sp. z o. o. w upadłości ; Kraków ul. Bronowicka 38/5
                                                                    

MOSTY CHRZANÓW Sp. z o. o.  W upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie
                                                                    

SERWIS TECHNICZNY Sp. z o. o. w likwidacji w Wolbromiu
                                                                    

EUROVIA SERWIS/ TARMAC POLSKA Sp. z o. o. w likwidacji, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
                                                                    

EUROVIA Sp. z o. o w Mysłowicach/ TEPOL Sp. z o. o w Warszawie/ EUROVIA SP. z o. o. w likwidacji w Bielanach Wrocławskich
                                                                    

GASTROMAR Sp. z o. o.  w upadłości likwidacyjnej w Limanowej
                                                                    

OGNISKO Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ZAMEK"  w likwidacji w Rabsztynie
                                                                    

Janusz Kasieczko w wpadłości likwidacyjnej w Zakopanem
                                                                    

BrilliantModule Sp. z o. o. w upadłości w Skawinie

 Wykaz firm, których dokumentację przechowujemy:
 Wykaz firm, których dokumentację przechowujemy:
Każda  organizacja   zobowiązana jest do odpowiedniego postępowania z wytwarzaną w toku swojego działania dokumentacją.
Szczególną kwestią jest problem przechowywania dokumentów przez okres  przewidziany przepisami prawa. Wiąże się to z koniecznością podejmowania   szeregu działań wymagających zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego personelu oraz poniesienia kosztów zorganizowania archiwum zakładowego lub składnicy akt.
Praktyka pokazuje, że obowiązek właściwego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji     nie zawsze realizowany jest w sposób przewidziany przez prawo.

Powierzając naszej firmie obsługę archiwów zakładowych i składnic akt  otrzymujecie Państwo:
•    profesjonalne zarządzanie zasobem dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym/składnicy akt.
•    zmniejszenie zatrudnienia,
•    poprawę  dostępności akt przechowywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt,
•    zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji,
•    zmniejszenie ogólnego kosztu prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt

Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymują  Państwo profesjonalną i rzetelną obsługę archiwistyczną, potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem.
Korzyści
Każda  organizacja   zobowiązana jest do odpowiedniego postępowania z wytwarzaną w toku swojego działania dokumentacją.
Szczególną kwestią jest problem przechowywania dokumentów przez okres  przewidziany przepisami prawa. Wiąże się to z koniecznością podejmowania   szeregu działań wymagających zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego personelu oraz poniesienia kosztów zorganizowania archiwum zakładowego lub składnicy akt.
Praktyka pokazuje, że obowiązek właściwego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji     nie zawsze realizowany jest w sposób przewidziany przez prawo.

Powierzając naszej firmie obsługę archiwów zakładowych i składnic akt  otrzymujecie Państwo:
•    profesjonalne zarządzanie zasobem dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym/składnicy akt.
•    zmniejszenie zatrudnienia,
•    poprawę  dostępności akt przechowywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt,
•    zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji,
•    zmniejszenie ogólnego kosztu prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt

Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymują  Państwo profesjonalną i rzetelną obsługę archiwistyczną, potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem.
Korzyści